2008-03-20

mening..

jag har ingen kristen tro..
jag är inte heller med i svenska kyrkan..

så jag försöker fylla våra traditionellt kristna högtider med en egen mening..

julen har blivit ljuset och hoppets helg..
mörkret avtar..
och dagarna blir längre..

och påsken symboliserar kärlek..
och något annat som jag inte kan sätta något bra ord på..
en hyllning till det som växer..

Vid eftertanke ser jag att min innebörd inte ligger långt från kyrkans, såsom jag uppfattar den..
och då blir min teori om religioner förstärkt..

i religioner har människan iklätt sin tacksamhet för livet olika skepnader.. som t.ex elefantgudar.. jesus eller allah..

och tacksam för livet är jag varje dag..

varendaste dag faktiskt...