2010-09-26

starka fysiska drag

jag har väldigt starka ben
ett öppet hjärta
och
däremellan får jag tarmknip ibland

Inga kommentarer: