2010-12-11

samtidig existens

mulet och glasklart samtidigt
inte i samma fysiska sfär kanske

men ändå

Inga kommentarer: