2012-07-20

behov

ordning och struktur
tid att göra färdigt
egna val
att vara med andra

kort och gott

Inga kommentarer: