2012-10-15

glädje och kraft

hämtar jag ur musik denna höst
just nu Händels Wassermusik
och Feurwerksmusik

nog hör man att det är samme man som komponerat
och som jag är förtjust i denne Händel

Gott Sei Dank

Inga kommentarer: