2007-10-17

skyldig...

jag är en av dem där...
som kramas som hälsning...
och ibland t.o.m en puss

med människor jag tycker om..
och som inte tydligt tar avstånd från kramar..

det kan nog hända att jag kramar en och annan som inte är beredd..
det kan hända..

så är det helt enkelt...