2010-08-31

lyx

en osannolik arbetsdag
mycket
svårt
brett

har knappt orkat äta
nu ska jag sova

Inga kommentarer: