2010-08-02

oh yes

med en viss förhoppning kryper jag till sängs
bara er fantasi sätter gränserna om vad

jag vet

Inga kommentarer: